Nr 9/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 9/2020  
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 15 stycznia 2020 roku
  
w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie  powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje: 
 
 
 
§ 1 
W § 1 Decyzji Nr 209/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów
na rok akademicki 2019/2020, pkt 65 otrzymuje brzmienie:
 
„65) mgr inż. Justyna Szymańska,”.
§2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
27.01.2020 11:11
Data aktualizacji:
28.01.2020 12:31
Liczba wyświetleń:
357
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec9.pdf316.76 KB