Nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego

Decyzja Nr 7/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami), w związku z § 2 ust. 20 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami) oraz § 22 pkt 5 i § 40 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1 
1.  Powołuję dr n. med. Olgę Bielan do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły
    Zdrowia Publicznego ds. studenckich i kształcenia na okres od 2 stycznia 2020 roku
    do 31 sierpnia 2020 r.
 
2.  Szczegółowy zakres działania Wicedyrektora określa decyzja Dyrektora Szkoły Zdrowia
    Publicznego oraz pełnomocnictwa udzielone przez Rektora.
 
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
27.01.2020 11:01
Data aktualizacji:
28.01.2020 12:23
Liczba wyświetleń:
393
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
dEC7.pdf264.34 KB