Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 15 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie 
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 10
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351
ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1 
1.  W celu zapewnienia prowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie gospodarki
    kasowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, wprowadza się  Instrukcję kasową
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą
    załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
2.  Instrukcję, o której mowa w ust. 1, stosuje się od 1 stycznia 2019 r. 
 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
REKTOR
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
27.01.2020 09:59
Data aktualizacji:
27.01.2020 10:01
Liczba wyświetleń:
466
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz8.pdf1.11 MB
ZarzNr8.pdf270.94 KB