Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”...

 

Zarządzenie Nr 133/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 31 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia
i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ”
  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
W celu realizacji projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie
pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”,
POWR.03.05.00-00-Z201/18, Zadanie 7.
„Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ”.
 
 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
16.01.2020 23:04
Data aktualizacji:
16.01.2020 23:07
Liczba wyświetleń:
286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RegZarz133.docx87.29 KB
formularz zgłoszeniowy Zarz133.doc371 KB
Zgoda na przetwarzanie danych Zarz133.doc329 KB
Deklaracja uczestnictwa Zarz133.docx312.04 KB
Kwestionariusz osobowy Zarz133.doc375.5 KB
Oświadczenie uczestnika Zarz133.doc366 KB
Umowa Zarz133.doc349 KB