Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Zarządzenie Nr 6/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 15 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30.05.2016 r.
z późn. zm., nazwę „Wydział Nauk Medycznych” zastępuje się nazwami „Wydział Lekarski i Szkoła Zdrowia Publicznego”.
 
 
§ 2 
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 22:08
Data aktualizacji:
28.01.2020 12:17
Liczba wyświetleń:
387
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz6.pdf47.53 KB
Zal1Zarz6.doc398 KB
Zal1aZarz6.doc407.5 KB