Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 6/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 15 stycznia 2020 roku 
 
zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Zespołu sterującego
do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
W § 1 w Decyzji Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu  Program
rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
wprowadza się następujące zmiany:
 
 1)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
       „1. Powołuję Zespół sterujący do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk
            Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
realizowanego ze środków
            Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 5.3. „Wysoka jakość kształcenia
            na kierunkach medycznych” w następującym składzie:
 
            1)     prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, 
            2)     dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, 
            3)     dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM.” 
2)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
      „2. Funkcję przewodniczącego Zespołu sterującego pełnić będzie prof. dr hab. n. med.
           Sergiusz Nawrocki.”
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Rektor  
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 21:38
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:39
Liczba wyświetleń:
295
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec6.pdf51.38 KB