Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 5/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 13 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1 
W związku z przejściem Kanclerza – dr inż. Aleksandra Sochy na emeryturę powołuję Zespół
do spraw przekazania obowiązków Kanclerza, określonych w Zarządzeniu Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
 
   1)     dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – Przewodniczący, 
   2)     mgr Agnieszka Choma-Meus – Kwestor, 
   3)     mgr Katarzyna Bućwiłło – Kierownik Działu Ewidencji Majątku, 
   4)     Marzena Miedziejewska – Kierownik Działu Inwentaryzacji, 
   5)     mgr Maria Sobczak – Kierownik Biura Rektora, 
   6)     mgr inż. Tomasz Szczyglewski – Zastępca Kanclerza. 
 
§ 2 
1.  Celem Zespołu jest nadzór nad przekazaniem obowiązków dotychczasowego Kanclerza jego
    następcy w poszczególnych obszarach kompetencji Kanclerza według stanu na dzień
    16 stycznia 2020 roku.
 
2.  Przekazanie obowiązków powinno zostać potwierdzone protokołem podpisanym przez zdającego,
    przejmującego i przedstawiciela Zespołu.
 
§ 3 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 21:31
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:32
Liczba wyświetleń:
373
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec5.pdf55.49 KB