Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie

 
Decyzja Nr 4/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia   10 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 18 ust. 3 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
  
§ 1 
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie: 
    1)     dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący, 
    2)     mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora, 
    3)     mgr inż. Anna Anulewicz, 
    4)     mgr inż. Tomasz Trypuz, 
    5)     mgr Adrian Horodecki – radca prawny. 
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu
    nieograniczonego na sprzedaż prawa własności  nieruchomości, stanowiących własność
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zgodnie z załącznikiem).
 
3.  Komisja obraduje w obecności radcy prawnego. 
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami.
  
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
10.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 21:25
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:26
Liczba wyświetleń:
305
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec4.pdf55.63 KB