Nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 3/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 10 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 14 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1 
1.  Powołuje się Komisję w następującym składzie: 
    1)   dr inż. Aleksander Socha – Przewodniczący, 
    2)   mgr Grażyna Buczyńska – Zastępca Kwestora 
    3)   mgr inż. Anna Anulewicz, 
    4)   mgr inż. Tomasz Trypuz, 
    5)   mgr Adrian Horodecki – radca prawny. 
2.  Zadaniem Komisji jest przeprowadzanie procedury sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych
    stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 
3.  Przedmiot sprzedaży bezprzetargowej będą stanowiły działki przeznaczone na poprawę warunków
    zagospodarowania nieruchomości przyległych i zostają zbyte w całości na rzecz właścicieli
    przedmiotowych działek oraz nieruchomości przeznaczone na cele publiczne.
 
4.  Komisja obraduje w obecności Radcy Prawnego. 
5.  Obsługę administracyjną Komisji zapewni Dział Gospodarki Nieruchomościami. 
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
10.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 15:27
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:20
Liczba wyświetleń:
332
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec3.pdf57.92 KB