Nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2019/2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 2/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 stycznia 2020 roku

 

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku  w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie), stanowi się, co następuje: 

 

§ 1

1.  Na Wydziale Biologii i Biotechnologii powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr Beata DULISZ – Przewodnicząca,

2)  mgr inż. Dorota  FILIPIAK – Członek,

3)  mgr Kamila KUROWSKA – Sekretarz.

 

2.  Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr hab. Magdalena KOZIOROWSKA-GILUN – Przewodnicząca,

2)  mgr inż. Teresa ŚWIĘCICKA – Członek,

3)  mgr Natalia  LIPIŃSKA-WILK – Sekretarz.

 

3.  Na Wydziale Geoinżynierii powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr inż. Marek OGRYZEK – Przewodniczący,

2)  dr inż. Jacek ZABIELSKI – Członek,

3)  mgr inż. Beata JADWISIEŃCZAK – Sekretarz.

 

4.  Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w składzie:

1)  prof. dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ – Przewodniczący,

2)  dr inż. Elżbieta ROLKA – Członek,

3)  mgr inż. Joanna STARCZYK – Sekretarz.

 

5.  Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA – Przewodnicząca,

2)  mgr Piotr MENDALKA – Członek,

3)  mgr Agnieszka BANACH-SZEWCZYK – Sekretarz.

 

6.  Na Wydziale Nauk Technicznych powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr hab. inż. Sławomir WIERZBICKI, prof. UWM – Przewodniczący,

2)  dr inż. Jerzy DOMAŃSKI – Członek,

3)  mgr Tomasz TABAKA – Sekretarz. 

 

7.  Na Wydziale Nauki o Żywności powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr hab. inż. Anna Sylwia TARCZYŃSKA, prof. UWM – Przewodnicząca,

2)  dr inż. Elżbieta TOŃSKA – Członek,

3)  dr inż. Ryszard RAFAŁOWSKI – Sekretarz. 

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie śródrocznej rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020, w tym dokonywanie wpisu na listę studentów i wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia w odniesieniu do obywateli polskich.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
10.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 15:22
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:19
Liczba wyświetleń:
396
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec2.pdf83.26 KB