Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii

 
Decyzja Nr 1/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 22 pkt 3 i § 33 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Powołuję dr hab. inż. Urszulę Filipkowską, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej
    Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Geoinżynierii na okres do 31 sierpnia 2020 r.
 
2.  Szczegółowy zakres działania Prodziekana określa Dziekan oraz pełnomocnictwa udzielone
    przez Rektora.
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
08.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 15:18
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:17
Liczba wyświetleń:
352
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec1.pdf40.14 KB