Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza Konkurs na 4 stanowiska pielęgniarki oddziałowej

Strona została usunięta dnia: 16 styczeń, 2020 - 14:42
 
Dyrektor 
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie  
ogłasza   
KONKURS 
na stanowisko
 
1.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 
2.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii
 
3.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego
 
4.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej  
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896)) oraz złożyć dokumenty określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.  (Dz.U.  Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami
. 
 
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020r  w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem  i telefonem nadawcy oraz dopiskiem
 
 „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej”
(wskazanie kliniki, oddziału), i przesłać na adres :
 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie  
ul. Warszawska 30  10-082 Olsztyn 
 
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 26 lutego 2020 r.
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie  ul. Pstrowskiego 14K
  
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala, w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
USK w Olsztynie
Wytworzył:
lek. Radosław Borysiuk - Dyrektor USK
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.01.2020
Data publikacji:
16.01.2020 14:40
Data aktualizacji:
16.01.2020 14:42
Liczba wyświetleń:
589
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument