Nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 13 stycznia 2020 roku 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 
 
Na podstawie § 41 ust. 4, § 35 ust. 3 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1 
W § 2 Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym,
Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
 
„5. Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych
     jako jednostka pomocnicza Wydziału.”
 
§ 2 
Realizację zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych, Prorektorowi ds. Kadr
oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 § 3 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.01.2020
Data publikacji:
15.01.2020 15:23
Data aktualizacji:
16.01.2020 21:43
Liczba wyświetleń:
263
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz3.pdf47.96 KB