Zarządzenie Nr 2 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.

 

Zarządzenie Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 stycznia 2008 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Biologii tworzy się studia podyplomowe
w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.

2.  Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 
§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.01.2008
Data publikacji:
05.02.2008 12:51
Data aktualizacji:
05.02.2008 12:51
Liczba wyświetleń:
2700
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument