Nr 233/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00- 00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 233/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie powołania  nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00-
00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów  Doktoranckich „Biogospodarka”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje: 
§ 1
 
W związku z odwołaniem prof. dr. hab. Krzysztofa Wąsowicza z pełnienia funkcji Członka Zespołu Sterującego w celu realizacji projektu Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”, nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16, powołuję pana prof. dr. hab. Przemysława Sobiecha na Członka Komitetu Sterującego projektu, o którym mowa powyżej. 
 
§ 2
 
Wobec powyższego skład Komitetu Sterującego przedstawia się następująco:  
    1)   dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu Sterującego,  
    Członkowie Komitetu Sterującego: 
    2)   prof. dr hab. Przemysław Sobiech, 
    3)   dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM, 
    4)   dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM, 
    5)   dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, 
    6)   dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, 
    7)   dr  Beata Dulisz, 
    8)   mgr Eliza Popławska – Jodko, 
    9)   mgr inż. Irena Kozłowska.
 § 3 
Komitet Sterujący Projektu prowadzi nadzór nad realizacją projektu pn. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”. 
§ 4 
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
  
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.12.2019
Data publikacji:
15.01.2020 09:05
Data aktualizacji:
15.01.2020 09:06
Liczba wyświetleń:
383
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument