Nr 138/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego

  DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 138/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie  struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego ust. 2
otrzymuje brzmienie:
 
„2. Strukturę organizacyjną Szkoły Zdrowia Publicznego tworzą:
     1)   Katedra Pielęgniarstwa
     2)   Katedra Położnictwa
     3)   Katedra Biologii Medycznej
     4)   Katedra Chirurgii
     5)   Katedra Pulmonologii
     6)   Katedra Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego
     7)   Katedra Ratownictwa Medycznego.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
14.01.2020 21:21
Data aktualizacji:
15.01.2020 08:39
Liczba wyświetleń:
388
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument