Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Zarządzenie Nr 132/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 31 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym” 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2
ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1 
Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”. 
 
§ 2 
Traci moc Zarządzenie Nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”.
 
 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki-Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
10.01.2020 01:09
Data aktualizacji:
10.01.2020 01:10
Liczba wyświetleń:
346
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz132.pdf46.67 KB