Nr 126/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

ZARZĄDZENIE Nr 126/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2019 roku 

zmieniające  Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych
na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z
Zarządzeniem Nr 117/2019 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie włączenia Wydziału Nauk o Środowisku
w strukturę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzeniem Nr 121/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego,
zarządza się,
co następuje:
 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca
2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów
i profili kształcenia do wydziałów i filii, wprowadza się następujące zmiany:

1)    w  § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3) do Wydziału Geoinżynierii:

a)  kierunek budownictwo prowadzony na poziomie studiów:

-      pierwszego stopnia–inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

-      drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

b)  kierunek geodezja i kartografia prowadzony na poziomie studiów:

-      pierwszego stopnia–inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

-      drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

c)  kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na poziomie:

-      pierwszego stopnia–inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

-      drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

d) kierunek gospodarowanie zasobami wodnymi prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia– inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

e)  kierunek inżynieria informacji prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
– inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

f)   kierunek inżynieria środowiska prowadzony na poziomie studiów:

-      pierwszego stopnia–inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

-      drugiego stopnia 3-semestralnych i 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

g)  kierunek turystyka i rekreacja prowadzony na poziomie studiów:

-      pierwszego stopnia–licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,

-      drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim,”,

2)    w § 1 pkt 11 skreśla się,

3)    w § 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) do Szkoły Zdrowia Publicznego:

a)     kierunek dietetyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
6-semestralnych o profilu praktycznym i ogólnoakademickim,

b)     kierunek pielęgniarstwo prowadzony na poziomie studiów:

-      pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym,

-      drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym,

c)    kierunek położnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
6-semestralnych o profilu praktycznym,

d)     kierunek ratownictwo medyczne prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
– licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym,”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
 
 
prof. hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.12.2019
Data publikacji:
10.01.2020 00:35
Data aktualizacji:
10.01.2020 00:37
Liczba wyświetleń:
292
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz126.pdf678.59 KB