Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Zarządzenie Nr 125/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 30 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351
ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Wprowadza się Zasady rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
   
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
2.  Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się od 1 stycznia 2019 r. 
 
§ 2 
Traci moc Zarządzenie Nr 115/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. 
 
 
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.12.2019
Data publikacji:
10.01.2020 00:23
Data aktualizacji:
16.01.2020 23:17
Liczba wyświetleń:
375
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zasady rachunkowości.docx103.79 KB
plan kont.pdf473.18 KB
Zarz125 (1).pdf1.87 MB