Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
ZARZĄDZENIE  Nr 121/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie  struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2
ust. 20  uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, zarządzam,
co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 grudnia 2019 r. Wydział Nauk o Zdrowiu przekształca się w Szkołę Zdrowia
    Publicznego.
2.  Strukturę organizacyjną Szkoły Zdrowia Publicznego tworzą jednostki organizacyjne Wydziału
    Nauk o Zdrowiu.
3.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2019 r. w jednostkach organizacyjnych Wydziału
    Nauk o Zdrowiu stają się z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownikami jednostek Szkoły Zdrowia
    Publicznego.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof, dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.12.2019
Data publikacji:
09.01.2020 23:38
Data aktualizacji:
09.01.2020 23:38
Liczba wyświetleń:
310
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument