Nr 120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020

 
ZARZĄDZENIE Nr 120/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2019 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na rok 2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. z poz.  1668 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020.
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy o którym mowa § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
23.12.2019
Data publikacji:
09.01.2020 12:23
Data aktualizacji:
09.01.2020 12:32
Liczba wyświetleń:
348
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zalZarz120.xls104.5 KB
Zarz120.pdf39.31 KB