Nr 232/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego

DRUKUJ TEN DOKUMENT 
 
Decyzja Nr 232/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 20 i 21 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 22 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 1 stycznia 2020 roku powołuję dr hab. Jadwigę Snarską, prof. UWM do pełnienia
    funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na okres do 31 sierpnia 2020 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego określa § 26 ust. 2-6 Statutu
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz udzielone pełnomocnictwa.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.12.2019
Data publikacji:
07.01.2020 00:31
Data aktualizacji:
07.01.2020 00:32
Liczba wyświetleń:
482
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument