Nr 230/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

 DRUKUJ TEN DOKUMENT 

Decyzja Nr 230/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
 
 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 111/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 111/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuję dr n. med. Olgę Bielan do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. studenckich
     i kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu na okres do 31 grudnia 2019 r.”
 
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.12.2019
Data publikacji:
07.01.2020 00:14
Data aktualizacji:
16.01.2020 23:11
Liczba wyświetleń:
511
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec230.pdf40.28 KB