Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Decyzja Nr 229/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim
w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
  
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UWM, stanowi się, co następuje: 
§ 1 
1.  W celu realizacji zadań określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
    do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych powołuję na kadencję
    od 01.01.2020 r. do  31.12.2021 r.:
 
    1)   Komisję Zapomogową zajmującą się przyznawaniem świadczeń finansowych w składzie: 
         a)  Małgorzata Moszczyńska (ZNP) – Przewodniczący, 
         b)  mgr Jolanta Fiedoruk (NSZZ Solidarność) – Zastępca Przewodniczącego, 
         c)  dr inż. Elżbieta Januszewicz (ZNP), 
         d) mgr Grażyna Kulgajuk -Murmyło (NSZZ Solidarność). 
    2)   Komisję Pożyczkową zajmującą się przyznawaniem pożyczek w składzie: 
         a)  mgr inż. Katarzyna Turemko (ZNP) - Przewodniczący, 
         b)  Leszek Juszkiewicz (NSZZ Solidarność) - Zastępca Przewodniczącego 
         c)  dr hab. inż. Jan Stabryła  (ZNP), 
         d) Maciej Ziółkowski (NSZZ Solidarność). 
     3)   Komisję Wypoczynkowo-Rekreacyjną zajmującą się rozpatrywaniem wniosków o skierowanie
          na turnus wypoczynkowy w ośrodku lub na łodzi w składzie:
 
          a) mgr Marta Achramowicz (ZNP), - Przewodniczący, 
          b) Maria Pasek (NSZZ Solidarność), 
          c)  dr Julita Kalinowska (ZNP), 
          d)  mgr Danuta Szyndler (NSZZ Solidarność). 
2.  Komisje realizują zadania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu
    Świadczeń Socjalnych.
 
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
 Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro REktora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
20.12.2019
Data publikacji:
07.01.2020 00:05
Data aktualizacji:
16.01.2020 23:13
Liczba wyświetleń:
501
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec229.pdf69.73 KB