Nr 227/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 227/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 19 grudnia 2019 roku 
 
w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 20 ust. 3 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:  
 
 
§ 1 
1.  Odwołuję ze składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. pana Patryka
    MICHALSKIEGO.
 
2.  Powołuję do składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. panią Zuzannę
    PRZEWODOWSKĄ.
 
3.  Skład Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., po zmianach o których mowa w ust. 1-2
    przedstawia się następująco:
 
      1)  Przewodniczący – dr hab. inż. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM; 
      2)  Członkowie Rady: 
          a)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI; 
          b)  dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM; 
          c)   Barbara KLOC; 
          d)  Zuzanna PRZEWODOWSKA; 
          e)  Kacper RECZKOWSKI.
 § 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.12.2019
Data publikacji:
06.01.2020 23:44
Data aktualizacji:
16.01.2020 23:15
Liczba wyświetleń:
457
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec227.pdf55.21 KB