Nr 222/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla uczestników studiów doktoranckich

Decyzja Nr 222/2019                                              

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z  art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) § 1 ust. 2 Załącznika nr 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku  w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz  Porozumienia zawartego w dniu 5 grudnia 2019 r. pomiędzy Rektorem a Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie podziału środków finansowych na świadczenia dla doktorantów ustalam, co następuje:

 

§ 1

Wysokości kwot świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:

1)

maksymalna kwota stypendium socjalnego

1000,00 zł,

2)

minimalna kwota stypendium socjalnego

100,00 zł,

3)

maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości        

1400,00 zł,

4)

minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości          

500,00 zł,

5)

kwoty stypendium dla osób niepełnosprawnych:

a) w stopniu lekkim

b) w stopniu umiarkowanym

c) w stopniu znacznym

 

400,00 zł,

500,00 zł,

600,00 zł.

 

 § 2

1.        Stypendium rektora dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów danego roku na wydziale.

2.        Kwota przyznanego stypendium rektora wynika z liczby uzyskanych punktów.

3.        Liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższa niż 20, natomiast kwota stypendium rektora nie może być wyższa niż 1000,00 zł.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

  

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.12.2019
Data publikacji:
30.12.2019 09:56
Data aktualizacji:
30.12.2019 09:56
Liczba wyświetleń:
494
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decycja Nr 222.pdf397.09 KB