Nr 112/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 
ZARZĄDZENIE Nr 112/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt
 
Na podstawie § 17 ust. 4 oraz § 41 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na wniosek Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, z dniem 1 stycznia 2020 roku, zmienia się
    nazwę Katedry Rybactwa na Katedrę Ichtiologii i Akwakultury.
2.   Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2019 r. w jednostce, o której mowa w ust. 1, z dniem
    1 stycznia 2020 r. stają się pracownikami Katedry Ichtiologii i Akwakultury.
 
§ 2
1.   Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Bioinżynierii
    Zwierząt
    oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
17.12.2019
Data publikacji:
27.12.2019 14:47
Data aktualizacji:
27.12.2019 14:47
Liczba wyświetleń:
331
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz112.pdf264.28 KB