Nr 252 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie

 

 

UCHWAŁA Nr 252
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 6 Statutu:

§ 1

1.    W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie zawiesza się kształcenie na kierunku rolnictwo, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

2.    Od 2008 roku Uniwersytet nie prowadzi rekrutacji kandydatów na ww. kierunek studiów, stopień i formę kształcenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2008
Data publikacji:
01.02.2008 09:45
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:17
Liczba wyświetleń:
2947
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument