Nr 224/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Decyzja Nr 224/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 grudnia 2019 roku

 

w sprawie    zmiany Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016 - 2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 116/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1

Treść § 1 pkt 23 Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016 – 2020 ( ze zm.), zastępuje się następująco: „23) Aleksandra Siwiecka – Samorząd Studencki”.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                        Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 14:36
Data aktualizacji:
18.12.2019 14:42
Liczba wyświetleń:
572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 224.pdf327.12 KB