Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/2020

 

Decyzja Nr 221/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/2020

 

            Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z porozumieniem zawartym w dniu 5 grudnia 2019 roku pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie podziału środków funduszu stypendialnego na świadczenia dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustalam w roku akademickim, 2018/2019 co następuje:

§ 1

Studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może być przyznane stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych
i stypendium rektora według następujących stawek:

1)       

maksymalna kwota stypendium socjalnego

1000,00 zł

2)       

minimalna kwota stypendium socjalnego

100,00 zł

3)       

maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

1400,00 zł

4)       

minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

500,00 zł

5)       

kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 

 

a)      stopień lekki

400,00 zł

 

b)     stopień umiarkowany

500,00 zł

 

c)      stopień znaczny

600,00 zł

6)       

kwota stypendium rektora

900,00 zł

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
05.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 14:31
Data aktualizacji:
18.12.2019 14:31
Liczba wyświetleń:
5751
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 221.pdf330.98 KB