Nr 220/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

Decyzja Nr 220/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 grudnia 2019 roku

 

w sprawie   zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (ze zmianami)

 

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.      W § 1 Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

1)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

           „1) Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ

2)   pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zastępca przewodniczącego – dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM”,

3)   pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI, prof. UWM”,

4)   pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dr hab. inż. Piotr SROKOSZ, prof. UWM”,

5)   pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dr hab. inż. Kamil KOWALCZYK, prof. UWM”.

2. Skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na kadencję 2016-2020,
po zmianach, o których mowa w ust. 1, przedstawia się następująco:

1)   Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ,

2)   Zastępca przewodniczącego - dr inż. hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM

Członkowie:

3)   prof. dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI

4)   dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI, prof. UWM

5)   dr hab. inż. Piotr SROKOSZ, prof. UWM

6)   dr hab. inż. Kamil KOWALCZYK, prof. UWM

7)   dr inż. Marek OGRYZEK

8)   dr inż. Jacek ZABIELSKI

9)   wspólny przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego i Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów,

10)    przedstawiciel ZNP,

11)    przedstawiciel NSZZ Solidarność.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
05.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 14:24
Data aktualizacji:
18.12.2019 14:25
Liczba wyświetleń:
496
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 220.pdf418.42 KB