Nr 111/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020

 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 111/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 grudnia 2019 roku
 
w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. z poz.  1668 ze zm.), na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz rozdz. II pkt 3 ppkt 1-5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1 
1. Zatwierdza się podział pierwotny subwencji na rok 2020.
2. Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o których mowa w ust. 1,
    określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2 
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 13:53
Data aktualizacji:
21.12.2019 09:29
Liczba wyświetleń:
573
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 111.pdf304.74 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 111.pdf267.25 KB