Nr 110/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 110/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 grudnia 2019 roku
 
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na rok 2019
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz na  podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na rok 2019, stanowiącym załącznik do Uchwały Senatu Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
    zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok.
2. Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019
    stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 13:44
Data aktualizacji:
21.12.2019 09:32
Liczba wyświetleń:
422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 110.pdf292.26 KB
Załącznik - Plan rzeczowo-finansowy na 2019.pdf2.29 MB