Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 108/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 3 Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WBZ
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, 
co następuje:
  
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 3 Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WBZ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc poprzedni Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 3. „Moduł 2. Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WBZ”, wprowadzony zarządzeniem
Nr 97/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 3 „Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek WBZ”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
  
 
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
29.11.2019
Data publikacji:
18.12.2019 13:40
Data aktualizacji:
04.01.2020 10:32
Liczba wyświetleń:
518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 108.pdf361.6 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 108 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf1.35 MB