Nr 107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18

 
Zarządzenie Nr 107/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18
pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia
i jakości nauczania, Zadanie 6. Moduł 2. „Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, 
co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 6. Moduł 2. „Warsztaty, zajęcia z pracodawcami
oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
29.11.2019
Data publikacji:
18.12.2019 13:33
Data aktualizacji:
22.12.2019 10:20
Liczba wyświetleń:
588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 107.pdf297.2 KB
Załącznik do zarządzenia Nr 107 - Regulamin rekrutacji i czestnictwa w projekcie.pdf3.04 MB