Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 105/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. z poz.  1668 ze zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się Zasady wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Plany finansowe jednostek Uniwersytetu na rok 2020 przyjęte będą dwuetapowo:
    do 31 grudnia 2019 r. – na pierwsze półrocze, a następnie do 30 czerwca 2020 r. – na cały rok.
  
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
29.11.2019
Data publikacji:
18.12.2019 13:12
Data aktualizacji:
22.12.2019 10:29
Liczba wyświetleń:
440
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarządzenie Nr 105.pdf283.38 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 105.pdf1.29 MB