Nr 251 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 251
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2008 roku


w sprawie nabycia nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie.

§ 1

Na podstawie art. 37 ust. 2 oraz art. 39 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nawiązując do Uchwały Nr 131 Senatu UWM z dnia 27 października 2006 roku, Senat wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych po byłym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie, położonych w obrębie 55 m. Olsztyn, oznaczonych jako działki Nr 15/16 i 15/17, o łącznej powierzchni 26,3437 ha.

§ 2

Nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na cele statutowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i służyć będą realizacji zadań dydaktycznych, badawczo-rozwojowych i innowacyjnych uczelni.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury nabycia nieruchomości, o których mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2008
Data publikacji:
01.02.2008 09:42
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:18
Liczba wyświetleń:
3032
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument