Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Zarządzenie Nr 102/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 listopada 2019roku

 

w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-
                   Mazurskim w Olsztynie


Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Regulamin kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie,
zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie wraz z załącznikami.

 

§ 3

      Kontrole wszczęte przed wprowadzeniem Regulaminu realizowane są na zasadach dotychczasowych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                   Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.11.2019
Data publikacji:
18.12.2019 12:51
Data aktualizacji:
18.12.2019 12:51
Liczba wyświetleń:
321
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Zarządzenia Nr 102.pdf923.93 KB
Zarządzenie Nr 102.pdf295.67 KB