Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker

Strona została usunięta dnia: 18 grudzień, 2019 - 10:15

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

zatrudni na stanowisko

 

Streetworker

Miejsce pracy: Olsztyn

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

W ramach dynamicznie postępujących zmian rozwojowych i skutecznie realizowanej polityki niedyskryminacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, osoba na w/w stanowisku realizować będzie założenia strategii Dostępności UWM w ramach szeroko inicjowanych aktywności włączających w szerokim i wieloaspektowym zakresie społeczność studencką w nowopowstającym Akademickim Centrum Wsparcia.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

§        działania profilaktyczno-edukacyjne i interwencyjne na rzecz studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach nowopowstającego Akademickie Centrum Wsparcia,

§        promowanie działalności Akademickiego Centrum Wsparcia jako Ośrodka dla osób doświadczających szeroko ujmowanych kryzysów psychicznych,

§        reprezentowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, studentów i pracowników UWM w zakresie zwiększania szans i respektowania praw Osób z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami w Uczelni z jednoczesnym wpływem na otoczenie społeczno-gospodarcze,

§        bieżące aktywność w zakresie współpracy działań́ biur realizujących zadania na rzecz studentów z niepełnoprawnościami i z dysfunkcjami (m.in. Biuro Osób Niepełnosprawnych, Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia, Biuro Studentów, Biuro ds. Kształcenia),

§        współorganizacja kampanii informacyjnych, konferencji, seminariów dotyczących wymiany dobry praktyk,

§        nawiązywanie i utrzymywanie relacji z potrzebującymi wsparcia (praca indywidualna i grupowa).

Oczekiwania wobec Kandydatów:

§        wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia itp. nauki społeczne, nauki ekonomiczne etc.)

§        minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

§        znajomość specyfiki i problematyki niepełnosprawności i wyrównywania szans,

§        doskonała organizacja pracy własnej,

§        odpowiedzialność́, dokładność́,

§        umiejętność́ bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel, umiejętność́ prezentacji wniosków z analiz,

§        wysoka kultura osobista,

§        kreatywność́ i elastyczność w działaniu,

§        dojrzałość emocjonalna i samodzielność w działaniu,

§        sumienność, zaangażowanie,

§        umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,

§        odporność na stres.

§        gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) drogą elektroniczną na adres: anna.piotrowska@uwm.edu.pl lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Streetworker”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00 do dnia 02.01.2020 r.

Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dyrektor CIiTT
Wytworzył:
mgr Eliza Popławska-Jodko
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
18.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 10:14
Data aktualizacji:
18.12.2019 10:15
Liczba wyświetleń:
973
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument