Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans

Strona została usunięta dnia: 18 grudzień, 2019 - 10:15

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

zatrudni na stanowisko

 

                                                   Rzecznik ds. Równości Szans

Miejsce pracy: Olsztyn

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach dynamicznie postępujących zmian rozwojowych i skutecznie realizowanej polityki niedyskryminacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, osoba na w/w stanowisku współodpowiedzialna będzie za opracowanie i wdrożenie strategii Dostępności UWM w ramach szeroko inicjowanych aktywności włączających w szerokim i wieloaspektowym zakresie społeczność studencką.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

§        reprezentowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, studentów i pracowników UWM w zakresie zwiększania szans i respektowania praw Osób z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami w Uczelni z jednoczesnym wpływem na otoczenie społeczno-gospodarcze,

§        koordynacja działań́ biur realizujących zadania na rzecz studentów z niepełnoprawnościami i z dysfunkcjami (m.in. Biuro Osób Niepełnosprawnych, Akademickie Centrum Wsparcia, Akademia Projektowania Uniwersalnego, Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia, Biuro Studentów, Biuro Kształcenia),

§        opracowywanie i doskonalenie wewnętrznych procedur,

§        opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów,

§        współorganizacja kampanii informacyjnych, konferencji, seminariów dotyczących wymiany dobry praktyk,

§        współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni,

§        nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z uczelniami w ramach projektów mini i midi,

§        współpraca z zespołem ekspertów w zakresie przyznawania grantów w ramach powołanego Funduszu Dostępności na działania społeczne i informacyjne, a także przystosowanie wydziałowych obiektów do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami

Oczekiwania wobec Kandydatów:

§        wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, politologia etc.),

§        minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe,

§        znajomość specyfiki i problematyki niepełnosprawności i wyrównywania szans,

§        wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,

§        wnikliwość i umiejętność́ wyciągania i prezentowania wniosków,

§        umiejętność i chęć dzielenia się wiedzą,

§        zadaniowość i zorientowanie na realizację celów,

§        umiejętności negocjacyjne, mediacyjne,

§        doskonała organizacja pracy własnej,

§        odpowiedzialność́, dokładność́, sumienność,

§        wysoka kultura osobista,

§        empatia,

§        kreatywność i elastyczność w działaniu,

§        umiejętność́ bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

§        Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

Oferujemy:

§         umowę o pracę,

§         możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, etc.),

§         profesjonalny program szkoleniowy,

§         kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze)

§         benefity pracownicze,

§         atrakcje kulturalne i sportowe.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) drogą elektroniczną na adres: anna.piotrowska@uwm.edu.pl lub w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie Rzecznik ds. Równości Szans w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w godz. 8:00-14:00 do dnia 02.01.2020 r.

Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dyrektor CIiTT
Wytworzył:
mg Eliza Popławska-Jodko
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
18.12.2019
Data publikacji:
18.12.2019 10:12
Data aktualizacji:
18.12.2019 10:15
Liczba wyświetleń:
819
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument