Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 103/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 29 listopada 2019 roku 
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja” 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje: 
§ 1
 
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe  z zakresu: „Administracja”.
  
§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
29.11.2019
Data publikacji:
16.12.2019 18:26
Data aktualizacji:
16.12.2019 18:27
Liczba wyświetleń:
343
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument