Nr 250 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 250
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

w sprawie utworzenia Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 1

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3a i 36a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 7 Statutu Uniwersytetu, tworzy się przychodnię specjalistyczną pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Zasady funkcjonowania i organizacji podmiotu, o którym mowa w § 1, określa jego Statut uchwalony przez Senat Uniwersytetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2008
Data publikacji:
01.02.2008 09:39
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:24
Liczba wyświetleń:
2772
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument