Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Strona została usunięta dnia: 9 styczeń, 2020 - 12:19

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia.

Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni, na wydziale o profilu biologicznym.

Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.

Współautor co najmniej 2 oryginalnych prac naukowych z listy JCR w zakresie biologii rozrodu zwierząt, w szczególności dotyczących endokrynologii rozrodu.

Praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, m.in.:

§      Umiejętność hodowli in vitro tkanek i komórek zwierzęcych;

§      Izolacja RNA z tkanek i komórek, ocena jakości RNA przy użyciu bioanalizatora, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, Real-Time PCR;

§      Izolacja białka z tkanek i komórek, analiza Western-Blot,

§      Wykonywanie testów immunoenzymatycznych (ELISA) i analiza wyników,

Ilość wolnych miejsc stypendialnych: 2

           

Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty   ze szkoleń, publikacje naukowe, których kandydat jest współautorem, doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem).

 

·           Znajomość statystyki oraz narzędzi analizy bioinformatycznej na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.

·           Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych.

·           Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny.

·           Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.

·           Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy
w zespole.

 

Udział w projekcie:

Stypendyści będą uczestniczyć w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 13, pt. „Rola chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym” , kierowanym przez dr hab. Ninę Smolińską, prof. UWM:

 

Zad. 9 - Zbadanie wpływu chemeryny na koncentrację białek czynników związanych z apoptozą w homogenatach endometrium świń

Zad. 10 - Zbadanie wpływu chemeryny na aktywację szlaków sygnałowych Erk1/2 i Akt w endometrium świń w 10-12 dniu cyklu rujowego

Zad. 11 - Zbadanie wpływu chemeryny na profil transkryptomiczny komórek endometrium świń przy użyciu Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS)

 Zad. 12 - Określenie wpływu chemeryny na profil proteomiczny komórek endometrium świń przy użyciu spektrometrii masowej (MS)

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe wypłacane przez 12 miesięcy od następnego miesiąca po podpisaniu umowy stypendialnej (zawartej  pomiędzy stypendystą a Uczelnią), po wykonaniu pracy. Przewidywane rozpoczęcie pracy: 19.01.2020.

 

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl:

·        CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”)

·        kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

·        informacji o posiadanym statusie doktoranta,

·        kopię prac naukowych,

·        kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Termin składania podań upływa z dniem 20.12.2019

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 08.01.2020

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
03.12.2019
Data publikacji:
03.12.2019 13:12
Data aktualizacji:
09.01.2020 12:19
Liczba wyświetleń:
669
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zawiadomienie.pdf88.11 KB