Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3582Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z25.02.2020 - 21:41
2401Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie publikacji utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą23.02.2020 - 03:29
2338Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.25.02.2020 - 05:05
2368Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.02.2020 - 23:13
3158Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 25.02.2020 - 13:11
2174Zarządzenie Nr 42/2008 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka etyki i filozofii chrześcijańskiej25.02.2020 - 13:35
2869ZARZĄDZENIE NR 42/09 Rektora z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.02.2020 - 06:46
6055Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 25.02.2020 - 13:58
2879Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.25.02.2020 - 11:10
2567Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie23.02.2020 - 00:08
2415Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki23.02.2020 - 20:46
3012Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.25.02.2020 - 22:13
3462Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” 23.02.2020 - 21:40
2449Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzo23.02.2020 - 17:51
3087Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego24.02.2020 - 03:08
2354Zarządzenie nr 40 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie ”Dla nauczycieli chemii25.02.2020 - 04:18
2435Zarządzenie Nr 40 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość”.25.02.2020 - 06:02
2021Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.25.02.2020 - 18:44
1685Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka24.02.2020 - 10:29
2580Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych25.02.2020 - 19:34
2552Zarządzenie Nr 4 Zarządzenie Nr 4 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Studia europejskie”.23.02.2020 - 05:48
2634Zarządzenie Nr 4 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.23.02.2020 - 20:34
2734Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.24.02.2020 - 23:45
1857Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury22.02.2020 - 23:32
1659Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury23.02.2020 - 21:51
1364Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku24.02.2020 - 11:31
5226Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 18:13
2203Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych23.02.2020 - 21:01
2368Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania pracowników naukowo-technicznych.25.02.2020 - 20:43
2372Zarządzenie nr 39 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw ”.23.02.2020 - 23:57

Łącznie 24600411 odwiedzin dla wszystkich podstron.