Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2561Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2022 - 17:22
3139Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych25.01.2022 - 17:20
2855Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.25.01.2022 - 17:22
2368Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.17.01.2022 - 01:44
3547Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.25.01.2022 - 19:36
2918Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.25.01.2022 - 17:35
2317Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych25.01.2022 - 17:23
2661Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw25.01.2022 - 17:21
7976Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 25.01.2022 - 17:20
2658Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.25.01.2022 - 22:36
2400Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 23.01.2022 - 13:25
5607Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2022 - 17:23
2632Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”25.01.2022 - 17:20
8060Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 25.01.2022 - 17:46
2582Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.01.2022 - 23:40
2435Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 25.01.2022 - 17:23
2672Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2022 - 17:20
6780Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 25.01.2022 - 17:44
3429Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.25.01.2022 - 17:37
2163Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”25.01.2022 - 17:23
3312Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu25.01.2022 - 17:20
2755Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.25.01.2022 - 19:31
2575Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 25.01.2022 - 17:54
2242Zarządzenie Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”25.01.2022 - 17:23
2322Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”25.01.2022 - 17:22
7185Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy25.01.2022 - 18:26
5702Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.25.01.2022 - 22:53
2817Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni25.01.2022 - 17:43
2368Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie na odległość”25.01.2022 - 23:27
3901Zarządzenie Nr 44/2009 Rektora z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK25.01.2022 - 17:21

Łącznie 32142005 odwiedzin dla wszystkich podstron.