Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2350Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli22.10.2020 - 01:58
3185Zarządzenie Nr 7/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Studenckiej22.10.2020 - 22:16
2852Zarządzenie Nr 7 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.22.10.2020 - 13:39
7907Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.23.10.2020 - 01:01
2752Zarządzenie nr 7 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „ Geografia”.22.10.2020 - 02:02
2782Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego22.10.2020 - 01:56
2394Zarządzenie Nr 69/2009 Rektora z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 00:05
1999Zarządzenie Nr 68/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 14:20
2657Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:58
2003Zarządzenie Nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”22.10.2020 - 01:56
2011Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”22.10.2020 - 06:28
2118Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:56
3489Zarządzenie Nr 66/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy22.10.2020 - 10:14
3484Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK 22.10.2020 - 14:33
2174Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 22:52
1844Zarządzenie Nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej22.10.2020 - 01:56
2022Zarządzenie Nr 64/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii22.10.2020 - 01:58
2081Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnospr22.10.2020 - 01:56
2069Zarządzenie Nr 63/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych oraz na Wy- dziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 01:58
2003Zarządzenie Nr 62/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 01:58
2155ZARZĄDZENIE NR 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:56
2229Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:56
2006Zarządzenie Nr 61/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 22.10.2020 - 01:58
4225Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski22.10.2020 - 01:58
1665Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych21.10.2020 - 17:07
1968Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:55
2006Zarządzenie Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój22.10.2020 - 01:58
2833Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora Uniwersytetu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 02:00
2665Zarządzenie Nr 6 z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: ”Biologia” na „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.22.10.2020 - 02:03
4623Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.22.10.2020 - 02:01

Łącznie 27298655 odwiedzin dla wszystkich podstron.