Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4234Nr 104 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i utworzeniu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią 23.09.2020 - 05:17
2507Nr 104 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan24.09.2020 - 15:54
1016Nr 104 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie21.09.2020 - 16:42
1393Nr 104 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka24.09.2020 - 13:14
985Nr 104 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania sali dydaktycznej nr 117 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt imienia Profesora Krzysztofa WALAWSKIEGO23.09.2020 - 10:57
3613Nr 104 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora23.09.2020 - 17:47
3830Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 23.09.2020 - 19:36
46Nr 103/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa23.09.2020 - 22:48
269Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”25.09.2020 - 09:57
348Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego22.09.2020 - 21:10
614Nr 103/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii25.09.2020 - 03:37
1086Nr 103/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim24.09.2020 - 15:42
1229Nr 103/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki24.09.2020 - 02:18
1331Nr 103/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”25.09.2020 - 02:30
1464Nr 103/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Edytorstwo tekstów”24.09.2020 - 04:50
3297Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa23.09.2020 - 16:15
2079Nr 103/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok25.09.2020 - 04:26
4255Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 20:51
3492Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."23.09.2020 - 05:59
1098Nr 103 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2001 rok24.09.2020 - 23:38
1312Nr 103 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Bartąskiej23.09.2020 - 23:15
1305Nr 103 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Isao MORITA23.09.2020 - 10:57
4527Nr 103 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim24.09.2020 - 16:00
50Nr 102/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.09.2020 - 09:50
372Nr 102/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.09.2020 - 16:22
313Nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.09.2020 - 01:07
594Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 23.09.2020 - 17:49
1191Nr 102/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim23.09.2020 - 13:16
1906Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.09.2020 - 13:13
1331Nr 102/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Interakcje społeczne i kooperacja” 24.09.2020 - 20:13

Łącznie 27012360 odwiedzin dla wszystkich podstron.