Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3929Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 23:02
1279Nr 10 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki10.08.2020 - 02:33
1132Nr 10 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia olanu rzeczowo-finansowego na 2000 r.09.08.2020 - 23:11
1122Nr 10 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 09.08.2020 - 13:17
1271Nr 10 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych "Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego"09.08.2020 - 07:00
2099Nr 10 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej09.08.2020 - 23:00
2770Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora09.08.2020 - 19:15
306Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii09.08.2020 - 18:37
546Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 11:38
826Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 10.08.2020 - 00:24
709Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 08.08.2020 - 20:47
532Nr 1/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 07:46
816Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski09.08.2020 - 21:21
968Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’08.08.2020 - 08:21
1031Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych09.08.2020 - 05:33
1251Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 08.08.2020 - 08:14
1254Nr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 01:42
1833Nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 09:40
980Nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 10:32
1241Nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego08.08.2020 - 08:11
2163Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 70/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-201610.08.2020 - 03:43
2082Nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 05:30
11088Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.08.2020 - 04:15
1453Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego08.08.2020 - 19:04
3977Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza09.08.2020 - 11:33
2709Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia09.08.2020 - 10:02
1177Nr 1 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu10.08.2020 - 11:34
1215Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu10.08.2020 - 02:36
1854Nr 1 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu09.08.2020 - 19:27
1430Nr 1 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020 07.08.2020 - 19:26

Łącznie 26498565 odwiedzin dla wszystkich podstron.