Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2557Nr 129 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki ŻYTA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.05.2021 - 21:46
1494Nr 129 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Aart de KRUIF13.05.2021 - 16:46
1504Nr 129 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych10.05.2021 - 02:56
207Nr 128/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniena kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku13.05.2021 - 09:02
395Nr 128/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Emisja głosu i retoryka funkcyjna” 13.05.2021 - 19:14
754Nr 128/2019 Rektora z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 09:54
1532Nr 128/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli14.05.2021 - 03:54
2058Nr 128/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w semestralnej karcie osiągnięć studenta 13.05.2021 - 19:00
925Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 00:18
3432Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja10.05.2021 - 11:56
2892Nr 128 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja MISIUKA 13.05.2021 - 10:11
2683Nr 128 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. farm. Andrzeja MOGIELNICKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego14.05.2021 - 00:14
2182Nr 128 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Georgowi Dietrichowi12.05.2021 - 20:26
2738NR 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę13.05.2021 - 11:37
345Nr 127/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny bibliometrycznej publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 10:19
404Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”13.05.2021 - 11:11
844Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 12:51
1520Nr 127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.05.2021 - 03:02
1647Nr 127/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich13.05.2021 - 14:53
1477Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich13.05.2021 - 03:00
3256Nr 127 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Omskim Uniwersytetem Państwowym im. F. Dostojewskiego, Rosja10.05.2021 - 07:31
4161Nr 127 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie13.05.2021 - 14:59
2556Nr 127 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Sławomira CIESIELSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.05.2021 - 10:08
1660Nr 127 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202013.05.2021 - 15:56
1431Nr 127 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Chrzanowskiemu12.05.2021 - 17:34
237Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202112.05.2021 - 18:52
513Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku13.05.2021 - 13:23
510Nr 126/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii 13.05.2021 - 13:22
1380Nr 126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 10:57
1571Nr 126/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich w „Rocznej karcie osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”14.05.2021 - 00:37

Łącznie 29288325 odwiedzin dla wszystkich podstron.