Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2608Nr 108/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością Uczelni23.09.2020 - 17:38
2884Nr 108 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.09.2020 - 20:31
1041Nr 108 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu24.09.2020 - 13:26
1323Nr 108 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łęgajny, gmina Barczewo24.09.2020 - 06:31
1356Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia23.09.2020 - 11:01
4545Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię24.09.2020 - 23:11
3212Nr 108 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych24.09.2020 - 14:31
56Nr 107/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych24.09.2020 - 02:22
439Nr 107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 24.09.2020 - 05:45
287Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 01:40
778Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202024.09.2020 - 07:36
933Nr 107/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej21.09.2020 - 15:13
1066Nr 107/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej24.09.2020 - 15:14
1374Nr 107/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Prawo zamówień publicznych” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji24.09.2020 - 12:00
2275Nr 107/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”21.09.2020 - 22:03
1931Nr 107/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 23.09.2020 - 14:40
3152Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy22.09.2020 - 16:24
1057Nr 107 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uczestnictwa Uniwersytetu w europejskim systemie edukacyjnym25.09.2020 - 06:06
1318Nr 107 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Minakowskiego23.09.2020 - 02:48
1505Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym24.09.2020 - 22:01
2494Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201621.09.2020 - 18:55
3286Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku23.09.2020 - 21:14
55Nr 106/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 24.09.2020 - 03:17
365Nr 106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 21.09.2020 - 15:06
327Nr 106/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki22.09.2020 - 22:59
1215Nr 106/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia wniosku o nadanie kodu finansowego projektu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:46
1056Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny24.09.2020 - 20:38
1201Nr 106/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 13:54
1353Nr 106/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe” realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych21.09.2020 - 23:27
3287Nr 106/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”25.09.2020 - 04:50

Łącznie 27012208 odwiedzin dla wszystkich podstron.