Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1406Nr 102/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”02.08.2020 - 07:47
3359Nr 102/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Studiuj informatykę na UWM” 10.08.2020 - 11:01
2364Nr 102/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)07.08.2020 - 23:29
7305Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie09.08.2020 - 06:38
3158Nr 102 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Algorytmy sztucznej inteligencji w innowacyjnych modelach..."10.08.2020 - 05:10
1050Nr 102 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu08.08.2020 - 09:49
1380Nr 102 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Publiczną Pożyteczną Korporacją do Środowiskowych Badań, Edukacji i Publicznej Świadomości ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska10.08.2020 - 06:29
1354Nr 102 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO09.08.2020 - 01:43
3211Nr 102 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie dodatku funkcyjnego Rektora10.08.2020 - 04:14
487Nr 101/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania08.08.2020 - 08:49
294Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa06.08.2020 - 10:12
879Nr 101/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych09.08.2020 - 22:16
590Nr 101/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 410.08.2020 - 04:16
872Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności09.08.2020 - 20:05
969Nr 101/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 04.08.2020 - 01:00
1136Nr 101/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 09.08.2020 - 21:57
1276Nr 101/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”08.08.2020 - 23:57
1508Nr 101/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo”09.08.2020 - 20:41
2798Nr 101/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM10.08.2020 - 10:09
3267Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 09.08.2020 - 06:28
2621Nr 101 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku10.08.2020 - 11:42
2894Nr 101 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu pt. „Termosyfon antygrawitacyjny..."09.08.2020 - 20:47
1051Nr 101 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu prof. Ericowi Daviesowi09.08.2020 - 02:20
1322Nr 101 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Trieście, Włochy10.08.2020 - 11:48
1279Nr 101 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO09.08.2020 - 08:32
3193Nr 101 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble09.08.2020 - 10:41
1147Nr 100/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 10:07
267Nr 100/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 08.08.2020 - 22:15
548Nr 100/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1008.08.2020 - 19:01
920Nr 100/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201908.08.2020 - 23:40

Łącznie 26498682 odwiedzin dla wszystkich podstron.